Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Sách Tông đồ Công vụ & sự trở lại của Thánh Phaolo

Đức Hồng y Parolin đánh dấu Ngày Quốc tế Loại trừ Hoàn toàn Vũ khí Nguyên tử