Bài đăng

Đức Thánh Cha nói về 3 vụ tấn công khủng bố mới: hãy đáp trả bạo lực bằng niềm tin, sự hiệp nhất

25 Ki-tô hữu bị giết trong vụ tấn công vào Thánh Lễ Chúa nhật tại Cairo

Giáo huấn Kinh Truyền tin: Niềm vui đích thực