Bài đăng

Phép lành ‘Urbi et Orbi’ của Đức Thánh Cha

Pakistan: ‘Người Ki-tô hữu là một cộng đồng rất nghèo, sống trong những điều kiện bán-nô-lệ’