Bài đăng

Bà Melania Trump đã chịu phép rửa tội Công giáo, Đức Hồng y Franc Rodé người Slovania khẳng định

Đức Thánh Cha: Kẻ giả hình phá hủy cộng đoàn và làm tổn thương Giáo hội