Bài đăng

Tòa Thánh: ‘Người già xứng đáng được quan tâm đặc biệt’

Bác sĩ nói rằng em bé sống sót sau khi rơi từ tầng chín là một phép lạ