Bài đăng

Đức Thánh Cha: không có phẩm giá nào mà không có việc làm

Nhà nguyện Thánh Marta: Đức Thánh Cha giải thích điều gì làm nên một “người mục tử tốt lành’