Bài đăng

PHỎNG VẤN: Giám mục của Baghdad: Cho dù có ‘sự khủng hoảng đức tin’ hôm nay, chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo hoàng đến Iraq sẽ là nguồn ‘niềm vui lớn’

Phóng viên thể thao đi từ việc bị sa thải do một đề mục bất cẩn trở thành một linh mục

TOÀN VĂN TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Tông đồ Công vụ (Cv 5: 12,15-16)

Đạp dập đầu Satan trong đời sống của bạn bằng 10 câu nói đầy sức mạnh của Thánh Giáo hoàng Piô X

Đức Giáo hoàng sống ở đâu?

CHUYÊN MỤC: Bạn có đáp lại lời kêu gọi cầu nguyện của Đức Thánh Cha không?