Bài đăng

TOÀN VĂN Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha ngày 11 tháng Chín năm 2019

Giáo hội công nhận một phép lạ như phép lạ vừa được chuẩn y tại Knock như thế nào?