Bài đăng

Cô bé tự rời khỏi đám đông & lên khán đài với Đức Thánh Cha trong buổi Tiếp Kiến Chung

Toàn văn Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha: Tông đồ Công vụ (4:32-35)