Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến Chung ngày 20 tháng Ba, 2019

Nga dự định xây tượng Chúa Giê-su khổng lồ trên địa điểm trước đây dành cho Lê-nin