Bài đăng

Renault tặng Đức Thánh Cha chiếc Dacia Duster, “được cải biến” thành xe giáo hoàng

Bangkok: Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng, quý trọng, hợp tác với nhau giữa các tôn giáo