Bài đăng

Tòa Thánh lên tiếng về nạn đói của thế giới

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay