Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh đến ‘chứng nhân’ trong ngày khai mạc Tháng Truyền giáo Ngoại thường

Nội thất trong nhà thờ Công giáo này ở Bồ Đào Nha được trang trí với hơn 650 pound vàng cám