Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Ai-cập

“Với câu nói - Salam aleikum (Bình an cho anh em) - Đức Phanxico đã chạm đến trái tim của chúng tôi”