Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Liên đoàn Giáo viên Tiểu học Công giáo của Ý (AIMC)

Đức Thánh Cha Phanxico rửa tội 34 bé trong Nhà nguyện Sistine