Bài đăng

Phép lạ thỏa ước ngừng bắn ngày Giáng sinh: Chiến Binh buông súng và hát những bài ca mừng Giáng sinh truyền thống và uống rượu

Sứ điệp Giáng sinh và Phép lành "Urbi et Orbi" của Đức Thánh Cha Phanxico