Bài đăng

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trong Buổi Tiếp Kiến Chung

Đức Thánh Cha ca ngợi những ích lợi của thể thao tại Đại hội ‘Môn Bóng đá chúng tôi yêu’