Bài đăng

Đức Hồng Y Tagle kêu gọi thêm vai trò trong Giáo hội cho phụ nữ, giới trẻ

Toàn văn họp báo của Đức Thánh Cha Phanxico trên chuyến bay trở về từ Nhật Bản & Thái Lan - PHẦN 2