Bài đăng

‘Hãy hát lên những giá trị đích thực của sự sống’

Phái viên của Đức Thánh Cha Phanxico khẳng định những chuyến hành hương chính thức đến Mễ-du sắp được chấp thuận