Bài đăng

Video của Đức Thánh Cha: Ý cầu nguyện tháng Mười: cầu cho quyền của người công nhân và người lao động

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘hãy xin Chúa sự can đảm để bước theo Chúa Giê-su’

Quốc gia Ý: Niềm đam mê tìm thiện ích chung