Bài đăng

Một ngày trong đời sống của Đức Gio-an Phao-lô II

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Dẫn dắt dân Chúa với lòng khiêm nhường’