Bài đăng

Đức Thánh Cha rửa tội 27 em bé trong Nhà nguyện Sistine (Toàn văn bài giảng)

Bị chia cách sau khi chào đời, chị em sinh đôi cuối cùng gặp nhau trong cùng một dòng tu!