Bài đăng

Viết về những vì sao: Một suy tư Ngày Giáng Sinh

Đức Tổng Giám mục Auza nói về hậu quả thảm khốc của những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt