Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico kể về chuyến đi đến Panama trong buổi Tiếp Kiến Chung (toàn văn)

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha cho các tù nhân trẻ tuổi trong Nghi thức Sám hối ở Panama