Bài đăng

PHỎNG VẤN RIÊNG: Đức Tổng Giám mục Kikuchi của Tokyo kêu gọi xã hội Nhật chân nhận sự sống từ lúc thụ thai đến khi chết là vô giá (trên Chuyên cơ Giáo hoàng)

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những đặc điểm tạo nên một ‘Dân tộc của những cụ cười’