Bài đăng

Đức Hồng y Parolin tái khánh thành Thánh đường Carpi trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha

Tòa Thánh kêu gọi ‘sự thống nhất liên thế hệ’ trong những nỗ lực trước sự biến đổi khí hậu

TIẾP KIẾN CHUNG: Sự cậy trông nghịch lại những hy vọng