Bài đăng

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 24/12/2017 đến 2/1/2018

Chile đang náo nức mong chờ chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxico

THỨ SÁU THƯƠNG XÓT: Đức Thánh Cha gây ngạc nhiên với chuyến thăm đến Nhà Thương Nhi Bambino Gesu