Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico động viên giới trẻ hôm nay và ngày mai

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO THẾ GIỚI (WMOF): Tất cả 500.000 vé đăng ký dự Thánh lễ của Đức Thánh Cha trong Công viên Phoenix đã hết