Bài đăng

Pháp: Đức Thánh Cha mời Lễ sinh đến Roma vào tháng Tám năm 2020

Đức Thánh Cha Phanxico nói về truyền giáo: ‘Không có Chúa Giê-su, chúng ta không thể làm được gì’