Bài đăng

Đức Giám mục Ý ví ‘Pokemon Go’ như Chủ nghĩa Đức quốc xã bành trướng

Tòa thánh tại Liên Hiệp quốc chủ trì sự kiện về Mẹ Teresa

Logo chính thức của Lễ Phong thánh Mẹ Teresa được vẽ ở Mumbai

Ghi chép đầy đủ phỏng vấn của Đức Hồng y Dziwisz với EWTN