Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật Lời Chúa, Chúa nhật thứ 3 Mùa Thường niên

Nhiều hy vọng rằng Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến thăm Indonesia năm nay