Bài đăng

Đức Hồng y Zenari nói “Ai không tin địa ngục hãy đến xem nó ở Syria,”

Thư của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Liên Hợp quốc đàm phán một văn kiện ràng buộc pháp lý nhằm cấm vũ khí nguyên tử, dẫn đến việc loại trừ toàn bộ

Đức Thánh Cha: ‘Chúa khóc khi chúng ta xa lánh tình yêu của Người’