Bài đăng

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Tín thác vào Thiên Chúa

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Đức Rabbi Skorka và các Rabbi nhân dịp giới thiệu phiên bản mới của Ngũ Thư