Bài đăng

Philippines: Đức Thánh Cha Phanxico, các Giám mục Công giáo lên án vụ tấn công vào Nhà thờ Chính tòa ở Thành phố Miền nam

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Nhà thờ Chính tòa Santa Maria La Antigua ở Panama (Toàn văn)