Bài đăng

TRIỀU YẾT CHUNG: Đức Giê-su Đích Thực

Một đoạn trích trong sách Những câu nói chưa bao giờ xuất bản trước đây của Mẹ Teresa

Sự Thẳng Thắn Trong Cuộc Phỏng Vấn Mẹ Teresa Năm 1988 Tiết Lộ Những Suy Nghĩ Của Mẹ Về Lý Do Cho Sự Thành Công