Bài đăng

Đức Hồng y Tauran nhấn mạnh ‘Tôn giáo thuộc về bản chất vốn có của con người’

Từ một người vô thần trở thành linh mục Công giáo