Bài đăng

Các tù nhân sẽ đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô ngày Chủ nhật để mừng Năm Thánh cho riêng họ

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Buổi Họp Liên Tôn