Bài đăng

Đức Tổng Giám Mục Auza tại Hội Đồng Bảo An LHQ: kết thúc xung đột, chấm dứt buôn người

TIẾP KIẾN CHUNG: Vui mừng trong Hy vọng