Bài đăng

Đức Thánh Cha: Chấp nhận đau thương bằng niềm tin vào Thiên Chúa, sẽ dẫn chúng ta đến niềm vui

Đức Phanxico cảnh báo chống lại việc chăm sóc y khoa đang trở thành “phòng mạch cho các yếu nhân”

Đức Thánh Cha Phanxico: Ước mơ của một người con

Vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ bảo vệ Đức Thánh Cha bằng mạng sống của mình