Bài đăng

Kolkata (Calcutta) chuẩn bị cho lễ phong thánh Mẹ Teresa

GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần