Bài đăng

Đức Thánh Cha ở Mauritius: Bất kể cảm giác bị nhiều áp lực, hãy làm mới lại niềm tin vững trong vinh quang của Thiên Chúa

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Bài học của người quản lý bất lương, khen ngợi sự khôn lanh của anh ta