Bài đăng

Hoạt động của Vatican tại LHQ

Trong video cầu nguyện mới nhất, Đức Thánh Cha nói đến những thách đố ở Châu Á