Bài đăng

Đức Thánh Cha được chào đón bởi Hoàng Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan

Toàn văn buổi thảo luận trên máy bay của Đức Thánh Cha với các phóng viên