Bài đăng

Cha tuyên úy sân bay chuẩn bị chuyến bay thiêng liêng cho các hành khách

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Đại hội các Tuyên úy Hàng không Dân sự