Bài đăng

Ông Ban Ki-Moon nói với đài phát thanh Vatican sau buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico

Con người không phải là một trở ngại cho sự phát triển, Tòa Thánh nói tại Liên Hiệp Quốc