Bài đăng

G20: Hãy dành “Ưu tiên tuyệt đối” cho người nghèo, người tị nạn, người đau khổ, người bị loại trừ

Joaquin Navarro-Valls, người phát ngôn của giáo hoàng qua đời ở tuổi 80