Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học

Đức Thánh Cha nói Khoa học và Đức tin cùng hoạt động chung để bảo vệ Trái đất

Đức Thánh Cha: Lòng khiêm nhường của người Ki-tô hữu là nhân đức “nên như trẻ thơ”

Linh mục kể lại “Thứ Sáu Thương Xót” đầu tiên của Năm Thánh

Đức Thánh Cha: Để gặp Giê-su, chúng ta phải lên đường

Đức Tổng Giám mục Auza đọc diễn văn tại Liên Hợp quốc về nước, hòa bình, an ninh