Bài đăng

Đức Thánh Cha gặp gỡ các nghệ sĩ xiếc

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu tham gia chiến dịch Bác ái ‘Hãy Là Lòng Chúa thương xót’

Đức Thánh Cha đọc diễn văn chống lại sự diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu tham gia chiến dịch Bác ái ‘Hãy Là Lòng Chúa thương xót’

Thêm 9 người tị nạn Syria được đưa về Roma

Diễn văn của Đức Thánh Cha với các nghệ sĩ đường phố, những nhà biểu diễn