Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Bế mạc đại hội đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Vùng Pan-Amazon

Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ quyền của trẻ em