Bài đăng

Đức Hồng y Charles Bo nói về những thách đố của chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Miến điện

Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chăm sóc cho Trái đất